با بهجو راحت‌تر سریعتر دقیق‌تر جستجو کنید

  • بهجو زبان فارسی را بخوبی می‌فهمد
  • بهجو با ریشه کلمات جستجو می‌کند
  • بهجو با کلمات مترادف جستجو می‌کند
  • بهجو نتایج جستجو را بهینه رتبه‌بندی می‌کند
  • بهجو در نتایج جستجو رفتار کاربر را درنظر می‌گیرد
  • بهجو جستجوی کاربر را بصورت خودکار اصلاح می‌کند
  • بهجو غلط‌های املایی را در نتایج جستجو درنظر می‌گیرد