امکانات اصلی نرم افزارهای حوزه فرم ساز و مدیریت فرایند فراگستر

طبیعتاً هر چقدر بیشتر رشد کنید، پیچیدگی فرایندهای کسب و کارتان هم افزایش می‌یابد. نرم‌افزار مدیریت فرایند فراگستر در کنار امکانات اتوماسیون اداری پایه، به شما کمک می‌کند تا خیلی سریع و ساده تمامی فرم‌ها و فرآیندهای سازمانتان را که مکررا توسط شخص یا تیم مشخصی اجرا می‌شوند، الکترونیکی کنید و ضمن کاهش خطای انسانی، به نیازهای مورد تقاضای ذینفعان خود نیز، سریع‌تر پاسخ دهید. با نرم افزارهای فرم ساز و مدیریت فرآیند فراگستر می‌توانید فرمها و فرایندها را بدون دانش برنامه‌نویسی در یک محیط بصری گرافیکی، به صورت استاندارد طراحی، مدل سازی و بهبود دهید.

زیرسیستم‌های اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)