نسخه امن اتوماسیون اداری فراگستر

نسخه امن اتوماسیون اداری و فرآیندهای فراگستر با اخذ گواهینامه‌های معتبر امنیتی و ایزو، فراهم کردن بستری امن منطبق بر استانداردهای معتبر محرمانگی، صحت داده‌ها، صحت سیستم، مدیریت امنیت ارتباطات / اطلاعات و احراز هویت کاربران، را در سه سطح Basic ,Medium و Secure درکل نرم‌افزار تایید می‌کند.

قابلیت‌های نسخه امن

  • امکان تنظیم امنیت سیستم در سه حالت Basic ,Medium و Secure
  • امکان استفاده نسخه امن بر روی پروتکل HTTPS
  • پشتیبانی از SSL Channel به منظور ایمن‌سازی انتقال اطلاعات
  • فعالسازی ورود امن
  • استفاده از کد Captcha در صفحه ورود به سیستم
  • مدیریت ورود کاربری در سه حالت” ورود عادی، ورود دوعامله، ورود از طریق گواهینامه امنیتی”
  • اعمال دسترسی‌هایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلمه عبور
  • اعمال دسترسی کاربران به سیستم اتوماسیون از طریق IP
  • اعمال دسترسی کاربران به سیستم اتوماسیون از طریق زمان

نشان کیفیت و گواهینامه امنیت اتوماسیون اداری فراگستر

گواهینامه ارزیابی امنیتی اتوماسیون اداری