نوشته‌ها

bpms یا sharepoint

BPMS یا Sharepoint و یا هردو؟ حق انتخاب با شماست!

انتخاب صحیح تکنولوژی بعنوان سرآغازی برای بهبود فرآیند می­تواند بسیار چالش برانگیز باشد. از این­رو رسیدن به مراحل بالای کمال فرآیند برای سازمان­ها، چالش­های پیرامون دپارتمان­های مختلف، جریان­های کار چند مرحله­‌ای پیچیده و قابلیت جابجایی، صاحبان کسب و کار را مجبور به اتخاذ و مد نظر قراردادن بستری مناسب جهت مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) برای اولین بار می­کنند. وقتی­که بحث مربوط به بهینه‌­سازی فرآیند می­شود، سیستم­های کسب و کار سه گزینه اصلی پیش­رو دارند: تصحیح دستورالعمل­ها بوسیله توسعه داخلی، در نظر گرفتن تکنولوژی جریان کار تاکتیکی [هوشمند] و یا حرکت به سمت BPMS. ادامه مطلب