استخدام در فراگستر

محیط کار فراگستر

محیط کاری فراگستر، بسته نیست و همواره درصدد توسعه و رشد آن هستیم، بنابراین نیاز ما به نیروی متعهد و متخصص هیچگاه پایانی نخواهد داشت زیرا معتقدیم که حد نهایتی برای بهترین بودن نمیتوان متصور شد.

رعایت منشور اخلاقی، شفافیت وصمیمت میان کارکنان، جدیت درکار، امنیت شغلی، الزام کارکنان به پیشرفت و تسلط بردانش فنی روز، احترام به حرمت انسانی افراد و شایسته‌سالاری برخی از مهمترین ویژگیهای محیط زندگی در فراگستر است.

برای حضور در فراگستر باید بکوشید که موفق باشید ودیگران را در دستیابی به موفقیت یاری کنید.

فرایند پیوستن به خانواده فراگستر

 • اعلام درخواست همکاری

  نخستین گام درپیوستن به خانواده‌ موفق فراگستر، ارائه‌ تصویری گویا ازمهارتها وتواناییهای شماست. این مهارتها وتواناییها شامل مجموعه ای ازخصوصیات فردی ورفتاری، دانش، تخصص وتجربه است. یکی ازمتداولترین راهها برای ارائه‌ این تصویر، تکمیل وارسالفرم درخواست همکاری به شرکت فراگستر است.

 • بررسی رزومه

  همکاران ما درواحد مدیریت منابع انسانی، براساس نیازمندیهای شغل درخواست شده، اطلاعات شما رابه دقت بررسی خواهند کرد. بخاطر داشته باشید که حفظ اطلاعات ومحرمانگی تمامی درخواستهای ارسال شده، ازاولویتهای این بخش است.

 • دعوت به مصاحبه

  اگر درفراگستر، موقعیت شغلی مناسبی برای شما شناخته شود، ترتیب دادن یک جلسه‌ی حضوری، هم به شما وهم به فراگستر برای جمع‌بندی وتصمیم گیری نهایی کمک میکند. شما باحضوردر فراگستر میتوانید تاحدی باحال وهوا وفرهنگ حاکم برشرکت وکارکنان آشنا شوید وزمینه های بیشتری برای معرفی خود وترسیم تصویری روشنتر ازخود بیابید. فراموش نکنید که این جلسه میتواند حتی بیش ازرزومه‌ی کتبی که شما ارسال کرده‌اید درمعرفی خصوصیات‌ شما موثر باشد.

 • دوره آزمایشی

  پس ازموفقیت دریک یا چند مصاحبه حضوری، ازشما دعوت خواهد شد تا دریک دوره کوتاه مدتی درکنار همکاران آینده خود به انجام فعالیت بپردازید. دراین مرحله آموزشهای لازم به شما منتقل خواهد شد.

 • استخدام

  صداقت، روحیه کار گروهی وسختکوشی ویژگیهایی هستند که برای اتمام دوره آزمایشی وورود رسمی به جمع کارکنان فراگستر بآنها نیازدارید.

فرصتهای شغلی
ارسال رزومه
دمو ببینید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)