• فرم دریافت نمایندگی

برای پیوستن به خانواده بزرگ فراگستر بعنوان نماینده، لطفاً پس از مطالعه شرایط اعطای نمایندگی فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.

شخصیت حقیقی
مشخصات نماینده
مشخصات تماس
سوابق کاری

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, pdf, docx

لطفا صبر کنید
شخصیت حقوقی
مشخصات شرکت
مشخصات نماینده شرکت
اطلاعات تماس
سایر اطلاعات

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, pdf, docx

لطفا صبر کنید