• فرم دریافت نمایندگی

برای پیوستن به خانواده بزرگ فراگستر بعنوان نماینده، لطفاً پس از مطالعه شرایط اعطای نمایندگی فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.

اطلاعات هویتی تکمیل کننده فرم
اطلاعات محل تاسیس نمایندگی
اطلاعات تماس محل نمایندگی
سوابق فعالیتی شرکت

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif

بارگذاری فایلهای ضمیمه

حداکثر سایز: 3MB | فرمتهای مجاز: rar, zip, tif, tiff, pdf, docx

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif,pdf

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif,pdf

حداکثر سایز: 1MB | فرمتهای مجاز:jpg, jpeg, png, gif,pdf

لطفا صبر کنید