نوشته‌ها

پروتکل ECE در اتوماسیون اداری

چرا پروتکل ECE در اتوماسیون اداری ناکارآمد است؟

/
قبل از اینکه به ناکارآمدی پروتکل ECE در نرم‌افزارهای اتوماسیون …
قیمت نرم‌افزار اتوماسیون اداری

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر قیمت نرم‌افزار

/
عمدتاً اولین سوالی که هرکدام از ما در زمان خرید یک محصول جدید …
سرعت نرم‌افزار اتوماسیون اداری

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر سرعت نرم‌افزار

/
در مقالات پیشین معیارهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر کار…
ماژول‌های اتوماسیون اداری

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر ماژول‌های کاربردی

/
برترین شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری نسبت به نیاز کاربران،…
معیار انتخاب نرم‌افزار

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر کاربرپسند بودن (User Friendly)

/
اگر هنوز در انتخاب بهترین نرم‌افزار اتوماسیون اداری تردید دارید؛ د…