نوشته‌ها

طراحی فرآیند های پیوسته (End to end process design)

طراحی فرآیند های پیوسته یا End to end process design

طراحی فرآیند های پیوسته (End to end process design)

شاید واژه end-to-end process را شنیده باشید. خیلی ها این واژه را در مدیریت فرآیند های کسب و کار به خوبی درک نمیکنند و درخواستهای متعددی داشتم که درخواست شده بود در این زمینه مباحثی را برای روشن شدن موضوع انتشار دهم. ادامه مطلب