ظهور نسلی از راه حلهای فناوری اطلاعات که کاملا در خدمت مدیریت فرآیندها هستند

ظهور نسلی از راه حلهای فناوری اطلاعات که کاملا در خدمت مدیریت فرآیندها هستند

در سال های گذشته، یکپارچه سازی، بهبود و خودکارسازی فرآیندها از طریق برنامه ریزی منابع شرکت(ERP)، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تامین انجام شدند.

مراحل اجرای BPR در یک سازمان چیست؟

مراحل اجرای BPR در یک سازمان چیست؟

برای اجرای پروژه BPR در یک سازمان باید مراحل زیر طی شود:
۱- تعیین اهداف کلیدی پروژه:
هر پروژه BPR حول مسائل و مشکلات اجرایی، موضوع رقابت، یا فشار از سوی شرکای تجاری در یک زنجیره ارتباطات بین سازمانها آغاز می‌شود. ممکن است به دلیل جستجوی یک ارزش بالاتر در یکی از اهداف سازمان از قبیل خدمات مشتری این نوع سیستم اجرا گردد. نشانه اجرای این مرحله، صورتجلسات مربوط به مباحث و مذاکرات آن و تهیه موضوع نهایی و هدف برای این پروژه است.

در يك سازمان ، چه كساني اجراي مهندسي مجدد را بر عهده دارند ؟

در یک سازمان ، چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند ؟

در شرکت‌هایی که به مهندسی مجدد پرداخته‌اند شاهد پیدایش نقش‌های زیر به صورت مستقل و یا ترکیبی هستیم :

رویکرد سازمانها به مهندسی مجدد از چه عواملی سرچشمه می‌گیرد ؟

رویکرد سازمانها به مهندسی مجدد از چه عواملی سرچشمه می‌گیرد ؟

کارشناسان مهندسی مجدد را به عنوان کشتی نجات برای سازمانهای در حال نابودی و غـرق شدن می‌دانند ، اما به راستی چرا مهندسی مجدد ؟ علل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد می‌تواند وابسته به عوامل خارجی یا عوامل داخلی سازمان باشد .

موانع پیاده سازی موفق پروژه های BPR کدامند؟

موانع پیاده سازی موفق پروژه های BPR کدامند؟

حمایت و درگیری ضعیف مدیریت

BPR بیش از تغییر شغلها و مهارتها به تغییر مدیریت می‌پردازد.
BPR نه تنها به تحول آنچه که مدیران انجام می‌دهند بلکه به اینکه واقعا آنها چه کسی هستند، و چگونه فکر می‌کنند، چگونه سازماندهی، نحوه برنامه‌ریزی، و پاداش دادن به عملکردها نظر دارد.

بررسی انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد کدامند؟

بررسی انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد کدامند؟

با اجرای مهندسی مجدد در سازمان ، تغییراتی ریشه‌ای ، اصولی و چشمگیر پدید خواهد آمد :