bpmn

بهترین زبان مدل سازی فرایند چیست؟

زبان BPMN مجموعه ای از نمادها جهت مدل­سازی فرایندها می باشدکه مخفف کلمه Business Process Modeling Notification است و بهترین زبان برای مدل سازی فرآیند های کسب و کار (سازمانی) می باشد.

BPMN ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. مزیت اصلی استفاده از این زبان، قابلیت تبدیل آن به زبانهایی است که قابل پردازش توسط موتورهای گردش­کار و فرایند است.

BPMN مدل­سازی مدیریت فرآیند کسب و کار را بر­عهده دارد و برای انواع مخاطبین (مدیران ، کارشناسان ، تحلیلگران و …) قابل درک و فهم است.

مدل ارائه گرافیکیBPMN یک روال استاندارد و مشخص برای مدلسازی فرآیند های سازمان میباشد. برای ترسیم وضعیت موجود با استفاده از زبان BPMN نیاز است افراد آگاه از فرایندهای سازمان حضور داشته باشند تا بر اساس روایت این افراد و بررسی اسناد و مدارک سازمان و رهگیری خطوط کاری سازمان، اقدام به ترسیم فرآیند ها نمود.

پس از ترسیم BPMN مشخص میشود سازمان چه فرآیندهایی در حال اجرا دارد و همچنین تفکیک فرآیند ها بر اساس کاربرد های آن مشخص شود.(فرآیند های اداری، فرآیندهای بازرگانی و فرآیندهای Core Business و …) مشخص شود هر فرایند از کجا شروع شده و به کجا خاتمه میابد. همچنین  ارتباط فرآیند ها با یکدیگر مشخص شود و  واضح است که هر فرآیند با محیط پیرامونی خود (سایر نرم افزار، سایر پایگاه های داده و …) چگونه ارتباط دارد و تعامل میکند. همچنین  مئولیتهای افراد در سازمان هم مشخص میشود اینکه هر فردی چه کاری انجام میدهد و قواننین موجود در یک فرایند مشخص میشود.

بعد از ترسیم فرایند­ها بر اساس استاندارد BPMN  سازمان تصویر روشن و شفافی از فرایند های خود خواهد دارد و میتواند با اطلاعات کافی اقدام به خرید نرم افزار یا انجام یا نظارت بر امور اجرایی خود و… نماید.

در آخر برخی از ویژگی های BPMN عبارتند از:

  • امکان مدل سازی پیچیدگی های واقعی محیط کسب و کار
  • امکان مدل سازی تعاملات فرایند با سایر فرایندها و سایر سیستم ها
  • امکان مدل سازی تعامل فرایندها و سرویس ها
  • استاندارد مورد قبول شرکت ها و فعالان سیستم های مدیریت جریان کار

در زیر علائم BPMN 2.0 را مشاهده می فرمایید.

زبان مدلسازي BPMN2.0

زبان BPMN 2.0 در یک نگاه