رویداد یا Event - رویدادهای آغازین

رویداد یا Event – رویدادهای آغازین

در جلسه قبل درباره رویدادها (Event)ها توضیح دادیم. این رویدادها دارای زیربخش هایی هستند که در زیر، اولین زیربخش آن را توضبح میدهیم.

رویدادهای آغازین رویدادهایی می‌باشند که به شکل دایره‌های سبزرنگ می‌باشند و از نوع Catching می‌باشند، یعنی رویدادهای آغازین رویدادهای دریافت‌گرایی هستند که منتظر خبری می‌باشند و به محض تحقق موجب آغاز فرآیند می‌شوند. رویدادهای آغازین تنها رویدادهایی هستند که به محض تحقق موجب ایجاد جریان در فرآیند شده و فرآیند را آغاز می‌کنند.

ساده‌ترین رویداد آغازین، رویداد ساده می‌باشد که منتظر می‌ماند تا شخصی در کارتابل خود لینک جریان کار جدید را بزند تا این رویداد محقق شده و باعث آغاز فرآیند شود. این رویداد در شکل زیر نمایان است.

img18

یک نوع رویداد آغازین دیگر رویداد Message می‌باشد، این رویداد منتظر می‌ماند تا پیامی را از نود دیگر که از نوع ارسال پیام به این فرآیند است، دریافت کند و محقق شود و به محض تحقق باعث آغاز این فرآیند شده و جریان پایدار برروی آن بگذارد. این رویداد در شکل زیر نشان داده شده است.

img19

نوع دیگر رویداد آغازین، رویداد Timer می‌باشد، ما برای این رویداد بازه‌های زمانی (برای مثال هفتگی) در نظر می‌گیریم تا در این بازه‌ها محقق شود و موجب ایجاد فرآیند شود. شکل گرافیکی این رویداد در شکل زیر نمایان است.

img20

نوع دیگر رویداد آغازین رویداد سیگنال می‌باشد و منتظر دریافت سیگنالی از جای دیگری می‌شود تا محقق شود و فرآیند را آغاز کند. تفاوت این رویداد با رویداد Message در نودی می‌باشد که مخابره را از آن دریافت می‌کند. رویداد Message فقط و فقط برای ارتباط بین دو فرآیند می‌باشد، اما رویداد سیگنال می‌تواند بین چند فرآیند ارتباط برقرار کند. رویداد آغازین سیگنال در شکل زیر نمایان است.

img21

در جلسات آتی سایر رویدادها مورد بررسی قرار میگیرند. در صورتی که علاقه مند به دریافت این آموزش ها از طریق گوشی موبایل خود هستید میتوانید از طریق کانال تلگرام آکادمی BPM  این آموزش ها را دنبال کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: