نگهداری بدنه و پیوست نامه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – نگهداری بدنه و پیوست نامه

یکی از کاربردی‌ترین قابلیت‌های نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر، امکان نگهداری بدنه و پیوست نامه در فرم گیشه است. این قابلیت به همراه کلیدهای میانبر درنظر گرفته شده برای آن، با هدف افزایش کارایی و کاهش زمان برای ثبت نامه توسط کاربران دبیرخانه اتوماسیون اداری، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – مرتب سازی اعضای گروه گیرندگان

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر هنگام ارسال نامه بصورت گروهی ، امکان تعریف ترتیب نمایش اعضاء در گروه گیرندگان نامه اضافه شده است. در ادامه راهکار مرتب سازی اعضای یک گروه در هنگام نمایش در تگ گیرندگان نامه را شرح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

درج نامه و سمت گیرنده در نامه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – درج نام و سمت گیرنده در نامه بصورت خاص

در این قسمت از سری آموزش‌های نسخه ۶ اتوماسیون اداری راهکاری جهت درج نام و سمت گیرنده در نامه بصورت خاص بیان می‌کنیم. این روش در کاهش سرعت کاربران نرم‌افزار، زمان نگارش نامه اداری بسیار اثرگذار خواهد بود.

نمایش هوشمند مکاتبات مرتبط

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – نمایش هوشمند مکاتبات مرتبط

قابلیت جدید ارتباط های هوشمند در نسخه جدید اتوماسیون اداری فراگستر، دسترسی کاربران به نامه‌های مرتبط با نامه جاری را بسیار راحت تر کرده بطوریکه از محبوب‌ترین قابلیت‌های جدید بشمار میرود.

کلیدهای میانبر در دبیرخانه

جدیدترین قابلیتهای نسخه ۶ – کلیدهای میانبر در دبیرخانه

در نسخه ۶ اتوماسیون اداری فراگستر بمنظور افزایش سرعت عمل کاربران و بهبود دسترسی، کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) درنظر گرفته شده است. در این قسمت از آموزش‌های اتوماسیون اداری به کلیدهای میانبر سیستم دبیرخانه می‌پردازیم.