تماس بگیرید
تماس با فراگستر42623 (021) داخلی 1
ما آماده‌ایم تا:
  • - شرایط کاری و نیازهای ویژه سازمان شما را بشنویم
  • - به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم‌افزار پاسخ ‌دهیم
  • - براساس تجربه موفق اجرای پروژه‌های اتوماسیون در صنعت و حوزه کاری شما، بهترین پیشنهادها برای افزایش بهره‌وری را ارائه دهیم
  • - با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم
وبلاگ - آخرین اخبار
BPM

How BPM adds value to every part of the application life cycle

زمان تقریبی مطالعه: ۱ دقیقه

BPM adds value to each stage of the application life cycle, from requirements specification/design, development, testing, deployment, and ongoing support, maintenance, and change management when business needs evolve.

BPM increases understanding between business and IT

BPMhelps business people—analysts, managers, and end users—work together with IT to create more effective process-based applications.

BPM speeds development of applications

Call Now Buttonمشاوره رایگان