مدیریت فرآیند بر مبنای مدل فرآیندی RAD

گاهی این سوال مطرح میشود که آیا الگوی معرفی شده در BPMS ها با الگو های مهندسی نرم افزار برای ساخت یک نرم افزار با کیفیت، تطابق دارد؟ آیا الگو برنامه ریزی و مدیریت پروژه برای BPMS وجود دارد؟ آیا میتوان کیفیت نهایی فرآیند ساخته شده با نرم افزار BPMS را اندازه گیری نمود؟

مدیریت فرآیند (BPMS) مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار بر مبنای مدل فرآیندی RAD بنا شده است.

مدیریت فرآیند مبتنی بر اصول مهندسی نرم افزار بر مبنای مدل فرآیندی RAD بنا شده است.

در این موارد، پاسخ مثبت است. الگوی معرفی شده در BPMS ها بر آمده از الگوی RAD در مهندسی نرم افزار به معنی روش توسعه سریع نرم‌افزار (Rapid application development) میباشد. این الگو مراحل مشخصی برای توسعه فرآیند در BPMS را بیان مینماید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مدل توسعه سریع نرم افزار  RAD Model

یک مدل فرآیند تولید نرم افزار است که تنها بر یک سیکل تولید بسیار کوتاه تأکید می کند.

 مدیریت فرآیند بر مبنای مدل فرآیندی RAD

این مدل شامل مراحل زیر است:

  • مدل سازی تجاری

جریان اطلاعات در میان کارهای تجاری به شکلی مدلسازی میشود که به سوالات زیر پاسخ دهد.

  • چه اطلاعاتی برای پیشبرد اهداف تجاری نیاز است؟
  • چه اطلاعاتی تولید میشوند؟
  • چه کسانی این اطلاعات را تولید میکنند؟
  • این اطلاعات به کجا می روند؟
  • چه کسانی آن را پردازش میکنند؟
  • مدل سازی داده ای

جریان اطلاعاتی به دست آمده در مرحله قبل به صورتی کامل پالایش میشود و اشیا داده ای مورد نیاز از آن استخراج می گردند. صفات هر شی مشخص شده و ارتباط بین اشیا مشخص میگردد.

  • مدلسازی فرایند

پردازش ها و فرایندهای مورد نیاز برای ساخت، اضافه کردن، تغییر، حذف و یا بازیابی اشیاء داده ای تعریف میشوند.

  • تولید برنامه کاربردی

این مدل فرض را به استفاده از تکنیک های تولید نسل چهارم گذاشته است. در این حال به جای نوشتن کد از اشیا و قطعات از قبل آماده شده استفاده میشود و در صورت امکان اجزای قابل استفاده مجددی تولید میگردد. در همه موارد، ابزارهای خودکار برای تسهیل در ساخت نرم افزار به کار گرفته میشوند.

  • آزمون و چرخش

از آنجا که این مدل بر استفاده مجدد از اجزا تاکید دارد و بسیاری از مولفه ها قبلا مورد آزمایش قرار گرفته اند، زمان تست کاهش می یابد، اما در این قسمت باید اجزای جدید و رابط های اجزا مورد تست قرار گیرند.

مدل RAD برای سخت سیستم های اطلاعاتی توصیه میشود و کارکرد این مدل، تاکید بر کوتاه نمودن دوره ساخت نرم افزار است. این مطلب بیانگر این است که BPMS یک روش برآمده از اصول مهندسی است و تمام اصول مهندسی را برای اجرای یک فرآیند سریع و مطمئن در سازمان را رعایت نموده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

Got Something To Say: