گزارش محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

بی هیچ شکی، گرد آوری گزارشات مربوط به سوابق پرسنلی از نیاز های روزانه واحد منابع انسانی سازمانها بوده و در مواقع صدور احکام و یا در هنگام محاسبه ارتقاء پرسنل و حتی زمانی که مدیریت نیاز به اطلاعات جامع و کاملی از سوابق پرسنلی داشته باشد، زمان بسیار زیادی را از اعضای واحد منابع انسانی صرف می کند.

در سیستم مدیریت منابع انسانی فراگستر پاسخ به این نیاز، در قالب نرم افزار ارتقاء ارائه شده است. این نرم ازفزار با محاسبه انواع سابقه در قالب های مختلف اطلاعات را پایش و جهت استفاده در اختیار کاربر قرار می دهد.

این مهم با برداشتن چند قدم بسیار ساده ممکن می شود:

گام اول:

ابتدا در سیستم انواع سوابق پرسنلی دارای کاربرد در سازمان را تعریف می کنیم مانند:

  • سابقه خارج سازمان
  • سابقه داخل سازمان
  • سابقه سربازی
  • سابقه موثر در گروه
  • سابقه موثر در سنوات
  • و…

هر کدام از سوابق خود می تواند شامل چندین زیر مجموعه باشند (به عنوان مثال سابقه خارج از سازمان که می تواند شامل سابقه مفید (مرتبط)، سابقه مفید (غیر مرتبط) یا … باشد)، همچنین می توانید درصد تاثیر هر کدام از سوابق را تعیین کنیم به عنوان مثال در محاسبات می تواند سابقه غیر مفید خارج سازمانی ۵۰ درصد و سابقه مفید داخل سازمانی را ۱۰۰ در محاسبات سهیم شوند.

در این بخش کنترل سقف سابقه کاربردی است، بداین صورت که اگر جمع محاسبه یک سابقه از سقف بیشتر شد، همان سقف در نظر گرفته شود. از نکات کاربردی دیگر در این بخش امکان خارج کردن مدت زمان انقطاع ها و خروج از خدمت ها از داخل طول مدت زمان سابقه است، که بسیار حائز اهمیت می باشد.

گزارش محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

گام دوم:

در این گام با درج سوابق مختلف پرسنل در سیستم امکان محاسبه و صدور احکام ارتقاء را فراهم می آوریم، این سوابق در الگو های سوابق خارج از سازمان، سوابق داخل سازمان، سوابق سربازی، سوابق ایثارگری، سوابق جانبازی و … برای هر پرسنل در سیستم ثبت خواهد گردید.

گام آخر:

استفاده از امکان محاسبه و استخراج سوابق پرسنلی. این گزارش بدون نیاز به صدور حکم کارگزینی، و صرفاً بر اساس تعریف انواع سوابق و اطلاعات ثبت شده برای پرسنل به محاسبه سوابق پرداخته و با کسر انقطاع های خدمت ها و همچنین با در نظر گرفتن وزن هر نوع سابقه مدت سوابق را محاسبه و در قالب یک گزارش ارائه می نماید.

گزارش محاسبه سوابق پرسنلی، پیشنیاز سیستم ارتقاء در منابع انسانی

امکانات بعدی این زیر سیستم در مقالات بعدی تشریح خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

Got Something To Say: