بدون نیاز به برنامه‌نویسی، فرایندهای خود را مکانیزه کنید

امکان فراخوانی و درج اطلاعات از سایر سیستم‌های سازمانی

ضمانت انجام فرایندهای سازمانی منطبق با استانداردهای مدون

نرم افزار bpms
نرم افزار اتوماسیون اداری

سادگی و کاربرپسندی در عین کارآمدی

قابلیت دسترسی بر روی موبایل و تبلت

همیشه در دسترس از طریق کارتابل آفلاین

ارتباط و یکپارچگی کامل بین تمامی زیرسیتسم‌های منابع انسانی

ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات پرسنلی

امکان محاسبه و صدور احکام مطابق با الگوی هر سازمان

نرم افزار منابع انسانی

کاربرپسندی و سهولت انجام عملیات مالی

گزارشگیری دقیق با گزارش ساز قوی

پشتیبانی از عملیات چند شرکتی بدون محدودیت کاربر

یکپارچگی کامل مابین تمامی سیستمها

قابلیت محاسبه بهای تمام شده خرید اقلام

مدیریت کالاهای در راه از زمان ثبت سفارش تا زمان ترخیص و رسید به انبار

نرم افزار بازرگانی

برنامه ریزی تولید

زمانبندی سفارشات تولید

اولویت بندی سفارشات تولید