همکار آینده؛

سلام

شرکت فراگستر بمنظور توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی در اجرای فعالیت‌های فروش، آموزش و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای خود اقدام به پرورش نیروهای متخصص در این زمینه کرده است. در این راستا، برای هر نوع همکاری با فراگستر (بصورت استخدام تمام وقت، پروژه‌ای و یا نمایندگی) لازم است برای آمادگی بیشتر در جلسات مصاحبه اولیه، گام‌های زیر طی شود:

گام ۱مشاهده فیلمهای معرفی نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر  (بصورت کلی و کوتاه )

گام ۲مشاهده فیلمهای آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر (همراه با جزییات آموزشی )

گام ۳کار با نرم افزار بصورت آنلاین (زنده) جهت مرور مطالب آموزشی و تسلط به بخشهای اصلی نرم ‌افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر

گام ۴ – شرکت در مصاحبه تخصصی بمنظور ارزیابی شایستگی و توانمندی ها، در جهت همکاری با فراگستر

از آنجا که این دوره آموزشی بصورت کلی و کاربردی است، مطالعه یا مرور مطالب آموزشی برای شما زمان و هزینه ای جز “افزایش دانش و احتمال پذیرش در مصاحبه تخصصی” درپی نخواهد داشت.

قبل از شروع آموزشها، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا شناختی از شرکت فراگستر و زمینه فعالیت آن داشته باشید.