داشبوردهای سازمان خود را
به وقت فراگستر تنظیم کنید

نرم افزار هوش تجاری

هوش تجاری یک چارچوب کاری شامل فرایندها، ابزار و فناوری‌های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز هستند، که با استفاده از همین دانش مدیران قادر به تصمیم‌گیری بهتر می‌شوند و در نتیجه عملکرد سازمان خود را بهبود می‌بخشند.

خدمات متمایز هوش تجاری (BI) فراگستر

دسترسی سریع، نمایش بصری، برجسته سازی، حذف جزئیات از مزایای داشبوردهای فراگستر می‌باشند.

ما ارزش پیشنهادی متمایزی را برای استقرار داشبوردهای مدیریتی شما در نظر گرفته‌ایم.

ارائه داشبوردهای آماده و قابل شخصی سازی

آماده‌ایم از داده‌های خام شما اطلاعات ارزشمند سازمانی بسازیم. با استقرار داشبورد آماده زمان بخرید.

  • داشبورد کارت امتیازی متوازن
  • داشبورد نسبت ها و اهرم های مالی
  • داشبورد صورت های مالی
  • داشبورد چرخه عملیات
  • داشبورد مدیریتی فرآیندهای کسب و کار
  • و…
نرم افزار هوش تجاری فراگستر
پایگاه داده اختصاصی برای سازمان

ساخت پایگاه داده تحلیلی/تجمیعی متناسب با پایگاه داده‌ها سازمان

نوع داده شما هر چه باشد مهم نیست، ما قادر به تحلیل هر نوعی از آنها هستیم!

حجم عظیمی از داده‌های سازمانی به صورت مستمر در پایگاه داده‌ها ذخیره می‌شود که هیچگاه به اطلاعات ارزشمند تبدیل نخواهد شد. در پایگاه داده تحلیلی – تجمیعی (data warehouse) فقط و فقط آن دسته از داده‌ها که بتوان از آن اطلاعات تصمیم ساز تهیه نمود و از طریق آن به دانش سازمانی افزود بارگزاری خواهند شد.

این اطلاعات در سبد داده‌های از پیش تعریف شده و براساس الزامات گزارشات مدیریتی جایگذاری می‌گردد. ایجاد چنین پایگاه داده‌ای به جهت تسریع در دسترسی به اطلاعات و جلوگیری از افزونگی داده دارای اهمیت فراوانی است.

با نرم افزار هوش تجاری ، با بهره‌گیری از دانش اطلاعاتی کارشناسان فراگستر و ابزارهای متناسب سریعترین پایگاه داده تحلیلی / تجمیعی را در اختیار خواهید داشت.

طراحی داشبورد بر اساس نیاز مدیران سازمان

داشبوردهای متناسب با توجه به الگوی تصمیم گیری سازمانی شما

هنر مدیران موفق تصمیم‌گیری آگاهانه براساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا می‌باشد. اما الگوی تصمیم‌گیری متمایز مدیران، نیاز به داشبوردهای متفاوت و متناسب را به الزامی برای استقرار نرم افزار هوش تجاری در سازمان‌ها تبدیل نموده است. بکارگیری آمارها و نحوه نمایش با استفاده از ابزارهای بصری می‌تواند فرآیند ذهنی تصمیم را به نحوی سیستماتیک شبیه سازی نماید.

با بهره‌گیری از مهارت تحلیلگران و توسعه دهندگان مجرب استقرار نرم افزار هوش تجاری فراگستر و ابزارهای توانمند داشبوردساز تصمیمات خود را با اطمینان ابلاغ خواهید کرد.

نرم افزار هوش تجاری

نمونه داشبوردهای مدیریتی سازمان

فراتر از قابلیت‎ها و توانمندی‎هایی که یک سیستم اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات الکترونیکی ساده برای یک سازمان ایجاد می‎کند، در سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندهای فراگستر، نرم‌افزارها و ماژول‌های خاص و منحصر بفردی وجود دارد که آنرا از دیگر سیستمهای اتوماسیون اداری موجود در بازار، متمایز کرده است.

داشبورد فروش محصولات

محصولات / خدمات قابل ارائه هر سازمان معرف و مشخصه اصلی سازمان‌ها بوده و نتایج بکارگیری کلیه سیستم‌ها و زیرساخت سازمان در آن نمود پیدا کرده است. به همین دلیل نیازمند توجه مستمر بر اساس شاخص‌های استاندارد می‌باشد.

رقابت در بازار از طریق خروجی‌های سازمان تعیین شده و تنها شرکت‌هایی که بصورت همیشگی خروجی یکسان و کنترل شده را ارائه دهند می‌توانند امیدوار باشند که موفقیت پایدار را تجربه کنند.

در این داشبورد نرم افزار هوش تجاری ، اطلاعات مربوط به محصولات بر اساس شاخص‌های کلان مانند محصولات استراتژیک، ضریب نفوذ، نرخ برگشت از فروش، میزان تنوع، نسبت پوشش سبد خانوار، میزان تحقق اهداف پوششی، نسبت رقابت‌پذیری قیمت محصولات، حاشیه سود محصولات و غیره به نمایش در خواهد آمد.

طراحی داشبورد مدیریتی

داشبورد کارت امتیازی متوازن

یکی از مهمترین چهارچوب‌های مدیریت استراتژیک که در ایران نیز مدیران نسبت به آن علاقمندی زیادی نشان داده‌اند کارت امتیازی متوازن (BSC) می‌باشد. با استفاده از کارتهای مختلف طراحی شده در سازمان و داشبوردهای مرتبط با آن پیگیری تحقق اهداف استراتژیک، میزان نیل به چشم‌انداز سازمان و از همه مهمتر مدیریت عملکرد نیروی انسانی قابلیت بصری (visual) پیدا خواهد کرد.

در داشبوردهای طراحی شده در نرم افزار هوش تجاری ، براساس سیستم BSC می‌توان روابط علت و معلولی شاخص‌ها، ضریب همبستگی اهداف، تحقق نتایج به تفکیک وجوه، عملکرد کارکنان طبق شاخص‌های توانمندساز و تابع، میزان تحقق مضامین استراتژیک و دیگر گزارشات عملکردی را بصورت مستمر رصد نموده و جهت‌گیری کلان سازمان را از طریق ترجمه به نقشه استراتژی پیمایش نمود.

نرم افزار هوش تجاری BI

داشبورد مالی

شاخص‌های مالی جز مهمترین معیارهای سنجش وضعیت هر سازمان بوده که براساس آن می‌توان عملکرد گذشته را سنجش نمود. اما به دلیل پیچیدگی محاسباتی و پردازش حجم عظیمی از داده‌های موردنیاز اکثرا در زمان مناسب به مدیران تحویل نشده و تصمیم‌گیری دقیق و به موقع را میسر نمی‌سازد.

اما داشبوردهای مالی در نرم افزار هوش تجاری با کاهش محسوس زمان محاسباتی و بکارگیری تکنیک‌های آماری درصدد پیش‌بینی پذیری این شاخص‌ها برآمده‌اند، شاخص‌هایی مثل سودآوری، ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها، نرخ رشد، حاشیه سود، نرخ بازگشت سرمایه، بهای تمام شده و … جزء شاخص‌های اصلی چنین داشبوردهایی محسوب می‌شوند.

داشبورد مدیریت مالی

داشبورد نسبت ها و اهرم های مالی

نسبت‌های مالی شاخص‌های ارزشمندی است که از ترکیب دو یا چند شاخص مجزا مالی ایجاد شده و در پیش‌بینی موفقیت / ورشکستگی، تغییر در روند سود و بازده و ارزیابی کلان شرکت از آن استفاده می‌شود. این نسبت‌ها در نرم افزار هوش تجاری براساس نیازهای مدیریتی و تحلیل‌گران مالی تعریف شده و تحلیل مقدار و روند آن برای تصمیم‌گیری‌های مالی و کلان سازمان مفید بوده و از عمق بیشتری نسبت به شاخص‌های ایزوله و منفرد برخوردار می‌باشد.

این نسبت ها را می‌توان در دسته‌های مجزا سودآوری، نقدینگی، فعالیت، اهرم، ارزش‌گذاری و رشد تفکیک نمود. هر کدام از این بخش‌ها دارای زیرمجوعه‌های منحصر به فردی می‌باشند که نمایش آنها در یک نمای کلان دیدگاهی عمیق و در عین حال سیستمی را برای مدیران به همراه خواهد داشت.

داشبورد مدیریت مالی

داشبورد دوپانت

شاخص دوپانت (بازده حقوق صاحبان سهام) یکی از مهمترین شاخص‌های حوزه مالی بوده که مجموعه‌ای از اهرمها و نسبت‌های مالی مهم و موثر بر تصمیم‌گیری مدیران می‌باشد.

روابط علت و معلولی شاخص‌های مرتبط با دوپانت تحلیل و تصمیم‌گیری دقیق را به دنبال خواهد داشت. به دلیل کاربرد زیاد این شاخص مهم و تحقیقات زیاد در خصوص نجوه بکارگیری و تحلیل آن در صنایع مختلف داشبورد مجزایی در نرم افزار هوش تجاری برای آن تهیه شده است.

نرم افزار مدیریت سازمان

داشبورد مشتریان

این داشبورد براساس یکی از ماهیت‌های مهم سازمانی یعنی مشتریان ایجاد می‌گردد. مشتریان منبع درآمدهای عملیاتی سازمان بوده و شرکت‌های موفق دارای سبدی از مشتریان وفادار هستند. ارائه ارزش پیشنهادی متمایز به مشتریان در تحقق اهداف کلان سازمان‌ها نقش موثری داشته و نتایج مالی مثبت را به دنبال خواهد داشت.

اطلاعات مشتریان علاوه بر واحد / فرآیند فروش برای دیگر بخش‌های سازمانی مفید بوده و حتی در لایه استراتژیک آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تحلیل کسب و کار در نظر می‌گیرند.

در این داشبورد اطلاعات مربوط به مشتریان براساس شاخص‌های کلان مانند سهم بازار، میزان تحقق اهداف پوششی، مطالبات (بدهی، معوقات و مطالبات مشکوک الوصول)، نسبت مشتریان (جذب شده، ثابت، دارای رشد و وفادار)، مشتریان استراتژیک، رضایت مشتریان، تکرار خرید، فروش از دست رفته و پس افت، مشتریان از دست رفته، مشتریان فعال دوره، نرخ تماس یا شکایات و غیره به نمایش در خواهد آمد.

داشبورد مشتریان

داشبورد چرخه عملیات

یکی از مهمترین شاخصه‌های سنجش کارآمدی عملیات یک سازمان چرخه عملیات بوده که با کنترل موثر و کاهش آن از طریق حذف اتلاف‌ها و گلوگاه‌ها می‌توان با هزینه پایین‌تر و بهای تمام شده کمتر ارزش بیشتری را برای مشتریان خلق و سودآوری بالاتری را برای آنان کسب کرد.

چرخه عملیات مبتنی بر فرآیند می‌تواند با دقت بالا نقاط قوت و نقاط ضعف عملیات یک سازمان را مشخص نماید که بصورت داشبورد شده در نرم افزار هوش تجاری پیگیری آن ساده‌تر می‌باشد. در این داشبوردها تعداد دفعات اجرا، مدت زمان چرخه عملیات، میزان انحراف از استاندارد، فعالیت‌های دارای انحراف و … را با بهره‌گیری از آماره‌های ترکیبی به سادگی می‌توان به نمایش گذاشت.

طراحی داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریت فرآیندهای کسب و کار

امروزه با توسعه ابزارهای مدیریت فرآیند نیاز به داشبوردهای عملیاتی و کنترل دقیق شاخص‌های آن (زمان، ظرفیت، هزینه و کیفیت) بصورت محسوسی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به اینکه خاستگاه تغییرات سازمان در عملیات آن نهفته است بررسی شاخص‌های عملیاتی بخش عظیمی از زمان مدیران را به خود اختصاص داده است.

به همین منظور و به جهت استفاده موثر از ابزارهای فرآیند محوری، داشبوردهای مبتنی بر فرآیند نرم افزار هوش تجاری می‌تواند ابزارهای مناسبی به جهت تصمیم‌‎سازی در سازمان تلقی گردد.

در این داشبوردها علاوه بر ارائه شاخص‌هایی مانند زمان به تفکیک فرآیند و فعالیت، هزینه عملیاتی، کیفیت خروجی، کیفیت اجرا، ظرفیت محقق شده می‌توان به صورت تجمیعی کارتابل افراد را در اختیار افراد مناسب و مدیران با سطح دسترسی مشخص ارائه نمود و ریشه‌یابی دقیق تاخیرات و نواقص را از طریق آن درک نمود.

داشبورد مدیریت فرآیندهای کسب و کار

داشبورد مدیریت پروژه های سازمانی

در یک سازمان پروژه‌های متعدد با ارزش‌های متفاوت بصورت مستمر درحال اجرا می‌باشد. پیگیری مستمر شاخص‌های مهمی مانند پیشرفت موزون، هزینه واقعی، میزان منابع مصرفی، ارزش حاصله و… می‌تواند در تصمیم گیری به ادامه پروژه ها و یا تغییر جهت آن کمک نماید.

وجود گزارشات برخط وزنی از این پروژه‌ها در نرم افزار هوش تجاری می‌تواند مدیران را در تصمیم‌گیری مناسب یاری نموده و مدیران پروژه را در پیش‌بینی وقوع آینده پروژه‌ها یاری برساند. تجمیع و تلفیق گزارشات پروژه نیز در ایجاد دیدگاه یکپارچه نسبت به وضعیت تخفیف بهینه منابع مهم و موثر می‌باشد.

طراحی داشبورد مدیریتی

داشبورد منابع انسانی

کارکنان جز مهمترین منابع در هر سازمان محسوب شده و اطلاع از وضعیت آنها براساس شاخص‌های استاندارد می‌تواند در تصمیم‌گیری بهینه موثر بوده و فرآیندها منابع انسانی را به حرکت موثر وا دارد.

شاخص‌هایی مانند سرانه تولید، سرانه آموزشی، مقدار مرخصی باقی مانده، تعداد افراد دارای قراداد به تفکیک انواع آن، ترکیب و نسبت تخصص، دانش و مهارت موجود، میزان تحقق برنامه‌ریزی منابع انسانی و… جز شاخص‌های مهم در مدیریت منابع انسانی بوده است. با ترکیب و تلفیق این شاخص‌ها در نرم افزار هوش تجاری می‌توان اطلاعات ارزشمند و تصمیم ساز را ایجاد نمود.

داشبورد نرم افزار هوش تجاری

[print-me do_not_print=”.avia-gallery-thumb, .noprint, .bottom_bar,.avia-gallery-thumb, #sub_menu1″ target=”.avia-section, .av-layout-tab .flex_column , .av-flex-placeholder , .av-layout-grid-container “]

تنظیم جلسه دمو و دریافت پیشنهاد قیمت

با تکمیل فرم زیر کارشناسان فراگستر جهت ارائه دموی نرم افزار با شما تماس خواهند گرفت. همچنین از طریق تلفن ۴۲۶۲۳-۰۲۱ داخلی ۱ در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و پنجشنبه ها از ساعت ۸ الی ۱۳ پاسخگوی شما خواهیم بود.

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)