نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

چند سالیست که دربین طیف وسیعی ازشرکتها وسازمانهای ایرانی، پیاده‌سازی سیستمهای اتوماسیون اداری جای خود راباز کرده وتاثیر بسزایی درکسب وکارهای مختلف درزمینه بهینه‌سازی فرایندهای اداری بجای گذاشته وکم کم مدیران وکار آفرینان متوجه این موضوع شده اندکه خریدیک نرم افزار اتوماسیون اداری خوب و مناسب، نه تنها آرامش ونظم وترتیب رادرسازمان به ارمغان میاورد، بلکه راندمان کارکرد وسود خالص یک شرکت راهم بالا خواهد برد.

اما دراین میان هستند صاحبان مشاغل کوچک وکم بازدهی که بدلیل توان مالی اندک ویاازآنجا که عادت به خرید نرم افزار حرفه ای وقدرتمند ندارند، طبعا یاازنرم افزارهای غیرحرفه ای استفاده میکنند ویابه سمت نرم افزارهای اتوماسیون اداری ارزان قیمت ویابعضا رایگان موجود دربازار سوق داده میشوند؛ نرم افزارهایی غیر استاندارد وغیر کارشناسی که دربعضی ازموارد بصورت انفرادی تولید و پشتیبانی میشوند واکثرا حتی دارای تاییدیه یامجوز از هیچ نهاد ویا ارگان معتبری نیستند.

پس ازمدتی عدم پاسخگویی این دست ازنرم افزارهای اتوماسیون اداری سبب میشودکه نه تنها مدیران سازمان دررسیدن به اهداف اصلی مجموعه خودکه همانا سهولت و سرعت بخشیدن به انجام امور دبیرخانه ای ومدیریتی خود پیشرفتی احساس نمیکنند، بلکه رفته رفته حس میکنند که وقت وانرژی خود را بی جهت هزینه کرده اند ونهایتا دوباره به انجام امور دبیرخانه ای ومکاتباتی بصورت دستی وزمانبر باز میگردند.

درهمین راستا وجود نرم افزارهای متنوع رایگان یاارزان قیمت وبی کیفیت درحوزه اتوماسیون اداری وفرایندها نه تنها برای صاحبان مشاغل، که برای کل بازار نرم افزارهای اتوماسیون اداری کشور خطر محسوب میشود چرا که اعتماد مصرف کنندگان رانسبت به فعالان این صنعت ازبین میبرد.

ازدیدگاه دیگر میدانیم درچندسال اخیر هزاران نرم افزار اتوماسیون اداری توسط شرکتهای متعدد طراحی و تولید شده ومیلیاردها تومان بودجه صرف این کار شده است اما امروز تعداد شرکتهای مطرحی که موفق به ارائه یک نرم افزار اتوماسیون اداری کامل و قدرتمند  شده اند از انگشتان دست تجاوز نمیکند، علت چیست؟

درپاسخ به این سوال دلایل زیادی ممکن است وجود داشته باشد. ناقص بودن نرم افزار، خرابی شبکه، کمبود امکانات سخت افزاری و …، اما مطالعات گویای این واقعیت است که موارد اشاره شده شرایط لازم برای مکانیزه کردن مکاتبات اداری وفرایندهای کسب وکار هستند اما شرایط کافی نیستند. بعبارت دیگر، سازمانهای زیادی رامیتوان یافت که توان مالی لازم برای تهیه انواع سخت افزار ونرم افزار را داشته و نسبت به تهیه آن اقدام کرده باشند اما در عمل توفیقی درراه اندازی اتوماسیون اداری نداشته اند و در اکثر موارد پروژه با شکست مواجه شده است.

مدیریت پیاده سازی و پشتیبانی اتوماسیون اداری از عوامل بسیار مهمیست که درسرنوشت هرپروژه تاثیر اساسی داردواین عاملیست که بطور معمول مورد غفلت قرار میگیرد.

درجمع بندی نهایی میتوان گفت از آنجا که  راه اندازی و پشتیبانی یک سیستم اتوماسیون اداری کارآمد و حرفه ای، نیازمند صرف زمان مناسب وبکارگیری طرحهای مدیریتی ومتخصصان توانمند و مجرب در حوزه آموزش و پیاده سازی اتوماسیون اداری است لذابایدبه این باور برسیم که صرف هزینه و زمان برای خرید واجرایی کردن یک نرم افزار اتوماسیون اداری مطلوب و بهینه در یک سازمان مانند سرمایه گذاری در یک پروژه است که نه تنها بسیار سریع هزینه های اولیه راخود جبران خواهد نمود بلکه بسیار سود اور واثربخش نیز خواهد شد. پس اگر مدیریت سازمانتان برای شما مهم است، تحت هیچ شرایطی بدنبال نرم افزارهای اتوماسیون اداری رایگان نباشید!!

برای اطلاع از قیمت و مشاهده قابلیتهای نسخه ۵ نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر میتوانید این فرم را تکمیل و ارسال نمایید تا کارشناسان ما در واحد مهندسی فروش با شما تماس بگیرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: