باتشکر، اکنون می‌توانید فایل سخنرانی آقای مهندس شریفی در اجلاس نظام اداری را

از لینک‌ زیر دانلود کنید…

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)