مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۱۷)

در ادامه جلسه قبل به بررسی سطح سوم از چهارچوب کاموندا میپردازیم. با ما همراه باشید…..

 به کارگیری تکنیکی بدون موتور فرایند

شما طبیعتاًمیتوانید برای به کارگیری تکنیکی منطق فرایند از موتور فرایند استفاده نکنید و به جای آن از برنامه های برنامه نویسی سنتی مانند  #Cو جاوا بهره ببرید.(شکل زیر)

عبور از سطح 2به سطح ۳میتواند در اصل مانند عبور به سطح a۳ عمل نماید

عبور از سطح ۲به سطح ۳میتواند در اصل مانند عبور به سطح a۳ عمل نماید

برای گذر از سطح ۲ به سطح ۳ این کار در عمل لازم نیست. در اینجا موتور فرایند شما یا نقش کامپایلر یا مفسر شما را ایفا میکند. در ارتباط با رویه کار، صرف نظر کردن از موتور فرایند اغلب بدان معنا میباشد که شما منطق فرایند را نمیتوانید مستقیماً از سطح ۲مدل از لحاظ تکنیکی به کار ببندید. بجای آن قبل از اجرا یک ویژگی (بعضی ها آن را مفهوم DV یا ویژگیهای فنی مینامند) لازم و ضروری است. در ویژگیهای  IT میتوانند BPDهای ایجاد شده در سطح ۲متصل شوند تا یک نقطه شروع برای مفهوم به کارگیری ترسیم نمایند. در توسعه نرم افزارهای سنتی همیشه عملگرهایی تولید میشوند که تصویر پایان به پایان فرایند را به نمایش نمیگذارند، بلکه مجموعه ای از عملگرها را جمع میکنند که بسته به پروژه ای که کاربر میخواهد اجرا کند در یک ترتیب مشخصی اجرا شود. این عملگرها را میتوان در فاز مفهومی به عنوان «موقعیتهای استفاده» ۱نیز تعریف کرد که در حوزه تخصصی   UML میباشد.

شما میتوانید از BPMN و چهارچوب تعریف شده ما در اینچنین پروژه هایی استفاده نمایید اما قبل از آن باید این مطلب را روشن سازید که هر موقعیت از دید کاربردی آن یک فرایند محسوب میشود. از اینرو باید برای هر موقعیت یک مجموعه جداگانه تعریف نمایید. ارتباط این موقعیتها تا یک فرایند کلی پایان به پایان با مسئولیت کاربر است به طوریکه باید هر مجموعه جداگانه مدلسازی شود. این مورد به این منجر میشود که این موقعیت ها گاهی اوقات در سناریوهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین پیشنهاد میکنیم که این سناریوها برای هر نقش به عنوان فرایندهای ساده مدلسازی شوند و موقعیتهای مورد استفاده در آن به عنوان زیر فرایند فشرده سازی گردد. در شکل زیر برای این موضوع دو مثال را مشاهده میکنید.

منتج شدن موقعیت های مورد استفاده از مدلهای فرایند

منتج شدن موقعیت های مورد استفاده از مدلهای فرایند

 

بین دو مجموعه یک دیاگرام «موقعیت استفاده» را از  UML مشاهده میکنید که موقعیت های تعریف شده را باهم نمایش میدهد. در اینجا میتوان UML و BPMN را به خوبی باهم ترکیب کرد. در شکل زیر موقعیت مدلسازی شده«LOGIN» را مشاهده میکنید.

موقعیت LOGIN به عنوان همکاری مدلسازی شده کاربر و نرم افزار

موقعیت LOGIN به عنوان همکاری مدلسازی شده کاربر و نرم افزار

 

در اینجا میتوان مشاهده نمود که در اینچنین پروژه های IT سنتی برخلاف دیگر روشهای نمادگذاری، BPMN میتواند ارزش بیشتری را ارائه دهد. هرچند که باید به این نکته تاکید کنیم که این روش برای این کار توسعه داده نشده است و در کل با معنی نخواهد بود که پروژه های IT را بدون موتور فرایند اجرا نماییم.

هفدهمین جلسه از دوره “نحوه مدلسازی فرآیندها” به پایان رسید. از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.

برای راحتی دسترسی شما به مطالب آموزشی، سعی میکنیم هر جلسه را در قالب یک فایل pdf در انتهای آن ارائه کنیم تا اگر دوستانی در زمان آموزش نتوانستند مطالب را دنبال کنند، به صورت مجتمع و یکجا مطالب را مطالعه کنند.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

آن دسته از دوستانی که علاقه مند به دریافت این آموزش ها از طریق گوشی موبایل خود هستند میتوانند از طریق کانال تلگرام آکادمی BPM  این آموزش ها را دنبال کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: