گواهینامه افتا چیست؟ و چرا برای محصولات نرم افزاری داشتن مجوز افتا ضروری است؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

بهترین ابزار برای مکاتبات بین سازمانی چیست؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

تمدید گواهینامه افتا برای نسخه ۷ اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای کسب و کار فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

میز خدمت الکترونیکی چیست؟ معرفی بهترین ابزار میز خدمت الکترونیک

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط حسام الدین کیانی خواه

امکان Copy & Paste فایل‌ها و تصاویر از Clipboard در چت (گفتگوی سازمانی)

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

نقش اتوماسیون اداری در چابکی سازمان چیست؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

۸ دلیل که هر سازمانی به یک نرم‌افزار مکاتبات اداری احتیاج دارد

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان ارسال پیام سریع به کارتابل گیرنده

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

یازده دلیل که کسب و کار شما به یک نرم‌افزار دبیرخانه نیاز دارد؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

آینده بایگانی اسناد چگونه خواهد بود و چه تاثیری بر کسب و کار شما خواهد داشت؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان جابه‌جایی (drag) فرم ارجاع نامه

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

تاثیر استفاده از اتوماسیون اداری در مدیریت زنجیره تامین (SCM)

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)