فیلم گفتگوی فراگستری با موضوع معرفی سرویس‌ها و خدمات پشتیبانی فراگستر (بخش اول)

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

فرم رزرو اتاق جلسات در سیستم پیشخوان خدمات کارکنان فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

۱۰ مزیت رقابتی مهم اتوماسیون اداری فراگستر نسبت به سایر اتوماسیون های اداری

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

معماری سرویس گرا SOA چیست و چه کاربردی در راه اندازی BPMS دارد؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

فرایند خرید سازمانی در سازمان های بزرگ به چه شکل است و چطور می توان آنرا خودکارسازی کرد؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

شعبات و ادارات یک سازمان چطور نامه نگاری ها را سازماندهی و مدیریت کنند؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

سهولت در ورق زدن بدنه نامه‌های تصویری

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

ایجاد کار در زیرسیستم مدیریت کارها و وظایف تیمی بر اساس یک رویداد سازمانی

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

اتوماسیون اداری به درد چه سازمان ها و شرکت هایی نمیخورد؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

بهترین و امن ترین روش اتصال کاربران به اتوماسیون اداری از بیرون سازمان چیست؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده

مرتب سازی قالب‌های نامه توسط هر کاربر در فرم نامه جدید بصورت شخصی

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط عاطفه سمیعی

ارتباط نامه ها با مستندات، رویدادها، کارها و فرم ها در اتوماسیون اداری فراگستر چگونه است؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط محمداسماعیل لطفی رضوانده
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)