منظور از PaaS یا پلتفرم به عنوان سرویس چیست؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

فضای ابری چیست و چه کاربردهایی دارد؟

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

منظور از IaaS یا زیرساخت به عنوان سرویس چیست؟ و نمونه‌ها و کاربردهای آن در سازمان‌ها

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

منظور از SaaS (نرم افزار به عنوان سرویس) چیست؟ و نمونه‌ها و کاربردهای آن در سازمان‌ها

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان دسترسی به سوابق یک سمت در اتوماسیون اداری فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

API چیست و معرفی FaragostarAPI

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

۷ شاخص انتخاب یک اتوماسیون اداری کاربرپسند که احتمالاً نمی‌دانید

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

شرح موفقیت پروژه اتوماسیون فراگستر در شرکت مهندسی صنعتی فهامه

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان ایجاد نامه مشابه در قالب و سربرگی جدید در اتوماسیون اداری فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان ارجاع خاص گروهی در اتوماسیون اداری فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

امکان دریافت آلارم صوتی هنگام ورود نامه به کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر

شرح موفقیت پروژه اتوماسیون فراگستر در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵/توسط تیم تحریریه فراگستر
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)