بنر منابع انسانی

بررسی تاثیر راه اندازی نرم افزار مدیریت منابع انسانی بر روی سازمانها

امروزه فرآیندهای مرتبط با منابع انسانی در سازمان ها و شرکت ها، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است.

بدین منظور استفاده از سیستم های نرم افزاری مدیریت منابع انسانی به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کارها سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان در حوزه منابع انسانیشان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره این حوزه فراهم می سازد.

مسلماً با تسهیل فرایند انجام کارها ، یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت پرسنل و افزایش بهره‌وری منابع انسانی است، حاصل می شود. تاثیر به کارگیری از نرم افزار مدیریت منابع انسانی بر بهره وری منابع انسانی ، دو شاخص کارایی و اثربخشی را یکجا در بر خواهد داشت.

نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی که هدیه صنعت فن آوری اطلاعات IT به این حوزه است، ایده ای نوین می باشد که از عمر استفاده آن در سازمان های کشور زمان طولانی نمی گذرد. این سیستم نرم افزاری ترکیبی از زیر سیستم های گوناگون برای تسهیل امور مرتبط با فعالیت های اداری و منابع انسانی می باشد که دارای مزایایی از قبیل پشتیبانی از اهداف و رسالت های سازمان، افزایش بهره وری، افزایش سودآوری ، بهینه سازی فرآیند های پرسنل و بهبود سرعت انجام کارها می باشد .

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت آینده دور یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می‌باشد. تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی، چشم انداز ایران ۱۴۰۰ و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست‌های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکارهای دستیابی به اهداف، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی و تاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به مکانیزاسیون فرآیند های حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی یا خصوصی یکی از آنها است.

استفاده از سیستمهای نرم افزاری مدیریت منابع انسانی علاوه بر این که باعث افزایش اثربخشی کارکنان به دلیل افزایش رضایتمندی آنها می شود، باعث بهبود های دیگری از قبیل کنترل بهتر بر کار ها به خاطر بهبود راندمان کارمندان، سازماندهی بهتر پرسنل، نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت روال ها اداری خواهد شد. در برخی از سازمانها تغییر نرم‌افزار مورد استفاده بسیار دشوار بنظر میرسد در صورتیکه با جایگزینی نرم‌افزار بهتر بجای نرم افزار بد فعلی تاثیرات شگرفی را شاهد خواهند بود.

بررسی ها نشان داده بین سرمایه گذاری بر روی استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند های منابع انسانی و بازده موسسات و بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط دوسویه مثبتی وجود دارد. تکنولوژی اطلاعات منجر به افزایش توانایی سازمان ها و در نتیجه، افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری میگردد.

چنین نتیجه گیری می شود که سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز سرمایه نیروی انسانی ، تاثیر مثبت بر بهروری نیروی کار در اقتصاد داشته است. و بسیاری از شرکت های موفق در سنوات اخیر به اهمیت سرمایه گذاری در امور مرتبط به منابع انسانیشان که اصلی ترین سرمایه سازمان به شمار می آید پی بردند.

نتایج استقرار نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی، گویای افزایش بهره وری سازمان ها و تاثیراتی مثبت در امور، شامل استفاده بهتر از نیروی کار، افزایش بازده فردی پرسنل، استفاده بهتر از زمان، کیفیت بهتر مدیریت، تصمیم گیری بهتر و … می باشد که بنیان سوم اقتصاد و مدیریت اطلاعات را تشکیل می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

Got Something To Say: