شرکت فراگستر در راستای گسترش فعالیتها و شرکای تجاری خود و همچنین بمنظور حفظ و توسعه‌ شبکه فروش و خدمات پس از فروش، اقدام به جذب و اعطای نمایندگی و عاملیت فروش در سطح کشور نموده است.