یک برنامه نویس وب چه دانش هایی نیاز دارد؟

بسیار از من می پرسند برای برنامه نویسی وب از کجا شروع کنیم؟ چه چیز هایی را باید یاد بگیریم و با چه ابزارهایی آشنا شویم؟

در اینجا گرافی را مشاهده می کنید که نشان میدهد در هر حوزه از برنامه نویسی وب چه فناوری ای مورد نیاز است.

شاید دو مورد اول و دوم مهمترین مواردی باشند که میبایست فراگیرید یعنی برنامه نویسی سمت کاربر و برنامه نویسی سمت سرور. (ساختار وب از دو بخش تشکیل میگردد که برای اطلاعات بیشتر میتوانید به، وب چگونه عمل می کند؟ مراجعه کنید)

 1. برنامه نویسی سمت کاربر – Basic Front End
 2. برنامه نویس سمت سرور – Back End
 3. مواردی که شاید در ابتدا زیاد مهم نباشند – No Matter Which Route You Take
 4. اینترنت چگونه کار میکند؟ How the internet works
 • Basic Front End
  • Front End Developer
   • MV* Javascript Frameworks
    • Knockout.js
    • Backbone.js
    • Unit Testing
     • Jasmine
     • Karma
    • Angular.js
   • CSS Tools
    • Precompilers: SASS / LESS / Stylus
    • CSS Frameworks: Bootstrap / Foundation
    • Responsive Design with CSS
   • Frond End Build Tools
    • Bower/package management
    • Yeoman.io
    • Grunt
    • Gulp
    • Browserify
    • Require.js/AMD
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
 • No Matter Which Route You Take
  • Webservices/API’s/Restful Web Services
  • FTP
  • SSH
  • Basic Terminal Usage
  • Github
 • Back End
  • Unit/Functional Testing for Chosen Technology
  • .net (C#)
  • Python/Django
  • PHP
  • Node.js (Javascript / Express.js)
  • Dev Ops
   • Web Platforms
    • Build your own datacenter
    • Rackspace
    • Amazon Web Services
    • Heroku
    • Azure
   • Server Management
    • Salt
    • Puppet
    • Chef
    • Ansible
    • Linux
   • Dev Ops Workflows
    • Vagrant (local environment developmet)
    • Capistrano (deployment)
    • Deployment Strategies
  • Ruby On Rails (Ruby)
  • Databases
   • Caching
    • Squid
    • Memcached
    • Nginx
    • Varnish
   • MySql
   • MongoDB
   • Redis
  • Things to Learn
   • API’s / RESTful Services
   • Security
   • OAUTH 2
   • Authorization/Authentication
 • How the internet works
  • Client/Frontend
  • Backend/Server
  • Database

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: