bpms2

گام های ساخت فرایند برای تحلیلگران BPMS

بدون تردید بزرگترین مزیت BPMS فراگستررا می­توان به ایجاد بستری مناسب جهت همکاری موثر تحلیلگران با برنامه نویسان دانست. در این مقاله طی تحلیل فرایند مرخصی سعی بر آن داریم که راهنمایی گام به گام و کاربردی به تحلیلگران ارائه دهیم.

گام اول: گردآوری آیین نامه­ ها و  فرم های پرینتی در حال گردش در سازمان

در این گام تحلیلگر تمامی مستنداتی که مرتبط با فرایند می­باشد را جمع ­آوری و تحلیل می­کند.

معمولا از روی فرم­های پرینتی می­توان به فیلدهای مورد نیاز در فرم­های فرایند پی برد و ترتیب پرشدن اطلاعات نیز  ما را در ترسیم گردش کار (WorkFlow) فرایند کمک می­نماید.

همچنین آیین ­نامه­ ها نیز منابع مناسبی برای استخراج قوانین تجاری فرایند می­باشند، هرچند باید به این نکته نیز دقت نمود که وظیفه BPMS ساخت نرم افزارهای منابع سازمانی همچنون مالی، منابع انسانی و غیره نیست و در BPMS تنها باید از خروجی محاسبات نرم­ افزارهای ERP استفاده نمود؛ قوانین تجاری استخراج شده در این مرحله در گذرگاه­ ها (GateWay) ها و همچنین بررسی سیستمی اطلاعات فرم ­ها استفاده می­شود.در زیر نمونه ای از فرم درخواست مرخصی را مشاهده می­نمایید.

forma

گام دوم: تحلیل فرایند

در این گام می­بایست اقدام به برگزاری جلسات گروهی باحضور افراد کلیدی سازمان و افراد درگیر در فرایند نمایید.

این جلسه جهت مشخص نمودن محدوده فرایند (Scope)، اطلاعات لازم در فعالیت­ ها (Form Fields)،  سلسله مراتب فعالیت­ ها (Workflow activities) و قوانین (Rules) دخیل در فرایند برگزار می­شود.

 

گام سوم: ساخت BPMN

در این گام تحلیلگر بوسیله نرم­ افزارهای مدل­سازی،  اقدام به ترسیم BPMN1 می­کنیم و فایل آنرا در اختیار برنامه نویسان می­گذارد.

BPMS فراگستر از فایل هایی با فرمتهای زیر پشتیبانی میکند:

  • BPM
  • Visio
  • XPDL
  • Attributes

 

process

 

گام چهارم: ساخت کاربرگ ایستگاه کاری

در زیر کاربرگی در اختیار تحلیلگران قرار داده ­ایم که بوسیله آن بتوانند تمامی ابعاد فعالیت­های فرایند هدفشان را مستندسازی کنند.

 

formb


[۱] برای آشنایی بیشتر با زبان مدلسازی BPMN کتابی تهیه شده است که میتوانید از اینجا آن را تهیه نمایید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: