فروشندگان BPMS در دنیا

فروشندگان BPMS در دنیا

در این مطلب فهرست جامعی از فروشندگان نرم افزارهای BPM در سراسر دنیا گردآوری شده است. این فروشندگان در دوسطح میباشند. فروشندگان برتر که به عضویت omg نیز درآمده اند و نرم افزارهای آنها در سطح جهانی فعالیت مینماید و سایر شرکت هایی که در این زمینه شروع به فعالیت نموده اند.

معرفی کوتاهی از سازمان جهانی OMG:

OMG مخفف Object Management Group است که یک کنسرسیوم جهانی در زمینه استاندارد های صنعت کامپیوتر میباشد. این کنسرسیوم در سال ۱۹۸۹ شروع به فعالیت نموده است و استاندارد های آن توسط دانشگاه ها، نمایندگان دولت ها و فروشندگان و کاربران هدایت میشوند.فعالیت اصلی omg تدیوین استاندارد های جامع و یکپارچه در حوزه فعناوری . صنایع مرتبط با آن میباشد. استاندارد مدل سازی معروف UML (Unified Modeling Language) از نتایح فعالیت های این سازمان بین المللی میباشد.

فهرست فروشندگان برتر که به عضویت OMG در آمده اند

Appian Corporation– OMG Member (I)
Armstrong Process Group, Inc.– OMG Member (I)
Axway Software– OMG Member (I)BOC Information Technologies Consulting– OMG Member (I)
Be Informed– OMG Member (C)
BizAgi Ltd.– OMG Member (D)
Business Rule Solutions, LLC– OMG Member (I)

Cephas Consulting Corp.– OMG Member (I)Cordys Corporation B.V.– OMG Member (D)Fujitsu– OMG Member (P)

International Business Machines– OMG Member (C)

KnowGravity Inc.– OMG Member (I)
Kofax Inc.– OMG Member (D)

MEGA International– OMG Member (D)
Micro Focus International Plc– OMG Member (I)
Model Driven Solutions– OMG Member (C)

No Magic, Inc.– OMG Member (C)Oracle– OMG Member (D)QualiWare Inc.– OMG Member (I)

Sparx Systems– OMG Member (C)

TIBCO– OMG Member (C)
The Software Revolution– OMG Member (P)

iCMG Private Limited– OMG Member (T)
iGrafx– OMG Member (D)

oose Innovative Informatik GmbH– OMG Member (I)

سطح عضویت در omg:

C – Contributing
D – Domain
P – Platform
I – Influencing
G – Government
U – University
T – Trial
A – Analyst

فهرست سایر فروشندگان (شرکت های زیر به عضویت OMG در نیامده اند)

Abstracted
AccuProcess
Ackinas
Actionsoft
Active Endpoints
ActivePoint
Adeptia
Advanced Concepts Center, LLC
Advent Global Solutions
Agilium
Alfagroup Tecnologias
AppPoint Software Solutions
Apriso Corporation
Ascentn Corporation
Ashan System
AuraPortal
Auto-Trol
Avolution
Axiom:1, Inc.BISIL NA
BP Logix
BPMonline
Bahwan Cybertek
Blueprint Software Systems Inc.
Bluespring Software, Inc.
BonitaSoft S.A.
Business Integration Technology
Business Optix
BusinessGenetics
BusinessPort

Captaris
Cardiff
Casewise Inc.
Clearview Software
Cogniti
Colabra
Collaboration Synergies
Computronix
Cornerstone Communications
Cryo Technologies
Cyberconn Software

DST Technologies
Dymond and Associates

ESN Software
ETL Solutions
East-gate
Elite Projects Inc.
Eunomia Process
Evidant
Excel Partner, Ltd.

FEAC Institute
Fillmore Group
Fisher Electronics
FlowCentric
FrontRange Solutions
Future Tech Systems

Genexus
Global 360, Inc.
GoGo Software
Goda Software
Graham Technology
Groiss Informatics
Grupo ASSA

HCL Technologies
HandySoft
HandySoft Global Corp.
Harvard Computing Group
Hendryx & AssociatesHolocentricIKV++ Technologies AG
IPD Solution
Image Technology
ImageSource
Infonet3
Intacct Corporation
Intalio, Inc.
Integrify
Intellileap Solutions India
Intellivate
Interactive Softworks
Interneer
Intraflow

KAISHA-Tec
Kanbay
Kaytek Computer Services
Keen Computer Solutions
KloudTrack

LIANTIS GmbH &Co. KG
Layer 7 Technologies

M&S Consulting
M1 Global
MandOS
Maxite Network Co.
MegaPractical
Meghan-Kiffer Press
Mendix
Merit Systems
Metastorm
Method Maker
Mi3 Incorporated
MicroTOOL
Modeliosoft
Modus21
Mono-sys Co., Ltd.

Nascent Blue
New Vision Systems
Newen Software
Newgen
Nobilis Software

Optimus Solutions
Optwize
Orbis Software
Oriel
Orion Development Group

PECTRA Technology
PNMSoft
PROCAM Information Technologies
PROCESSpedia
Patni Computer Systems
Pegasystems
PeopleForce
Perr & Knight
Pinnacle Group Worldwide
Polaris Software Lab Limited
Polymita Technologies
Polymorph Technologies
Portellus
Process Master
ProcessGene Ltd.
ProcessMaker
ProcessMind
Profitiviti
Prolify

QPR Software
Questetra

Red Rabbit Software
Relativity TechnologiesRisk Reward Limited
Role Modellers Ltd.
RuleSphere International
Rummler-BracheSankhya Technologies Private Limited
Santeon
Select Business Solutions
ShareDynamics
SilverRoad Solutions
Skelta Software
SoftExpert
SoftwareMining
Soyatec
Spitfire Group
Starthis
Stelex
Stradasoft
StraightForward Methods
Stratagenom
SystemicLogic

TMI
TenFold
The Salamander Partnership
The Voyant Group, LLC
Thinkflow Software
TietoEnator Corporation
Torque Management

UNICOM Software
US Compliance
Ultimus

VAI
VP Consulting
Valgen Business Solutions
Verhoef Training
Visible Systems
Visual Paradigm International

Web Models
Web and Flo
Whitestein Technologies
Winscribe
WorkPoint LLC
Workplains
Workstream Automation Ltd

Xactium
Xamtrex
Xeeda, LLC
Xpdian

Yaveon AG

Zero Delta
Zynium Corporation

bRisk Corporate Services

digiBlitz
digiBlitz
dotNet Framework Solutions

e-Serve AG
e5 Workflow
eXomin
eiDynamics

iDatix
inubit AG

pulinco engineering ag

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: