اتوماسیون اداری،سازمان بدون کاغذ

یکی از مصرفهای زیاد کاغذ در مکاتبات اداریست. نامه هایی که یک یا چند بار خوانده و بایگانی میشود و بعد از مدتی از بین می روند. نرم افزار اتوماسیون اداری با سیستمی کردن تمام فرآیند نامه نگاری میتواند در این مورد راهگشا باشد و به آن سرعت و امنیت بیشتری ببخشد.

یکی از مصرفهای زیاد کاغذ در مکاتبات اداریست. نامه هایی که یک یا چند بار خوانده و بایگانی میشود و بعد از مدتی از بین می روند. نرم افزار اتوماسیون اداری با سیستمی کردن تمام فرآیند نامه نگاری میتواند در این مورد راهگشا باشد و به آن سرعت و امنیت بیشتری ببخشد.
اتوماسیون اداری، نرم افزاریست که بکمک آن تمام نیازهای اداری یک سازمان بطور مکانیزه و هوشمند انجام میشود، این نیازها شامل ثبت و گردش انواع مکاتبات اداری درون و برون سازمانی، بایگانی و پیاده سازی قوانین کاری متنوع است. روند استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری در کشورمان طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته بگونه ای که چند شرکت مطرح در این حوزه، با بهبود سیستمهای خود توانستند سهم بیشتری از این بازار را در دست بگیرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: