• گام دوم

۲

طراحی مدل داده

Data Model

یکی از بخش‌های قدرتمند نرم‌افزار BPMS فراگستر، قابلیت طراحی مدل داده برای یک فرآیند می‌باشد. به عبارتی در این بخش مدل ذخیره‌سازی اطلاعات تعریف می‌گردد. مدل داده تعریف‌شده را می‌توان در فرآیند اصلی و یا سایر فرآیند­ها استفاده نمود. بنابراین با این قابلیت می‌توان با نرم‌افزار BPMS فراگستر بسیاری از برنامه­های کاربردی سازمان را به‌صورت یکپارچه طراحی نموده و بین تمامی برگه‌های سازمان و فرآیند­های آن نیز یکپارچگی ایجاد کرد.

همچنین در این مدل داده می‌توان موجودیت های دیگری را از سایر پایگاه داده سازمان اضافه نمود (این پایگاه های داده می‌توانند SQL Server و یا Oracle باشند).

از سایر قابلیت­های این مرحله می­توان موارد زیر را برشمرد:

 • ایجاد Entityها وAttribute های مورداستفاده برای نگهداری اطلاعات موردنیاز
 • خواندن و نوشتن اطلاعات در سایر پایگاه داده‎ها با ابزار Virtualized Entity
 • نوشتن اطلاعات در سایر پایگاه داده‎ها Replicated Entity

برخی از ویژگی های ابزار

 • خواندن اطلاعات از سایر پایگاه داده ها با ابزار Virtualized Entity
 • خواندن اطلاعات از سایر پایگاه داده ها بصورت Replicated Entity (برای مواقعی که همیشه سرور متصل در دسترس نیست)
 • امکان اشتراک گذاری مدل داده طراحی شده بین فرآیندهای مختلف
 • امکان اشتراک گذاری مدل داده طراحی شده بین فرآیندهای مختلف
 • ایجاد جدول ها و ستون های مورد استفاده برای نگهداری اطلاعات مورد نیاز
 • امکان تعریف جداول بصورت Master/Details
 • امکان استفاده از سایر جداول تعریف شده در سایر فرآیندها بمنوظر جلوگیری از افزونگی داده
 • و..
Call Now Buttonمشاوره رایگان