• گام چهار

۴ – تعریف و طراحـی قوانین تجاری

Business Process Designer

 همواره شروطی وجود دارد که مسیر اجرای فرآیند را تعیین می‌نماید. در این قسمت قواعد مربوط به هر شرط که نماد آن لوزی است، تعیین می‌شود. در این قسمت فرآیندی که در بخش اول طراحی‌شده، نمایش داده می­شود و کاربر می‌تواند از قواعد ساده یا بسیار پیشرفته برای تعیین مسیریابی فرآیند استفاده نماید.

در قواعد پیشرفته‌ای که کاربر می‌تواند تعریف نماید امکان مراجعه به سایر سیستم مای سازمانی نیز فراهم گردیده. برای مثال می‌توان برای تعیین مسیر فرآیند به سیستم حسابداری مراجعه نمود و وضعیت خاصی در حساب مشتری چک کرد و بر اساس آن مسیر فرآیند را تعیین نمود.

هنگام مراجعه به سایر سیستم‌ها جهت حفظ امنیت بیشتر و جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات از Web Service ها استفاده می‌گردد. در این بخش کاربر می‌تواند با استفاده از نماد های گرافیکی ساده به تعریف شروط بپردازد و در صورت نیاز و جهت رفع هرگونه محدودیت، قابلیت استفاده از زبان­های استاندارد برنامه نویسی نیز فراهم گردیده است.

تعریف قوانین تجاری در bpms

برخی از ویژگی های ابزار

  • طراحی قوانین تجاری با استفاده از Drag & Drop
  • قابلیت پیاده سازی انواع قوانین و سیاست ها، محاسبات و تصمیم گیری های ساده تا پیچیده
  • دریافت اطلاعات از سایر سیستم ها توسط WebService ها و تصمیم گیری بر اساس آن
  • اعمال دستورات حلقه، خواندن مدل داده، انتصاب و.. با استفاده از نمادهای گرافیکی و بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • قابلیت ارسال پیامک، ایمیل، ارسال اطلاعات به سایر نرم افزارها زا طریق سرویس ها
  • استفاده از زبان برنامه نویسی #C جهت پیاده سازی قوانین خاص
  • و..
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)