• گام هفت

۷

ابزار انتشار فرایند

Work Portal

طی ۶ گام گذشته، فرآیند به طور کامل تعریف گردیده و اکنون کاربر می تواند به استفاده از فرآیند تعریف‌شده بپردازد. کاربر در سیستم می‌تواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید و پس از تکمیل فرم آنرا به مرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم به‌صورت خودکار توسط موتور FaraGostar BPMS هدایت می‌شود. هر کاربر نسبت به سطح دسترسی می‌تواند گزارشات خاصی از فرآیند را برای خود ایجاد نماید.

تصویر

برخی از ویژگی های ابزار

  • امکان توسعه امن فرآیند در محیط توسعه، مستقل از محیط عملیاتی
  • امکان اجرای آزمایشی فرآیند در محیط آزمایشی بدون تخریب و دستکاری اطلاعات عملیاتی
  • یکپارچگی با Active Directory و LDPA
  • مدیریت نگارشات فرآیند بصورت خودکار
  • حفظ و نگهداری سوابق فرآیندها جهت بررسی میزان بهبود فرآیند در نسخه های بعدی
  • پشتیبانی از اجری فرآیند با نام کاربری Admin بدون نیاز به Login و Logout های متعدد
  • و..
دمو ببینید
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)