• گام هفت

۷- اجرای فرایند

Execute

طی ۶ گام گذشته، فرآیند به طور کامل تعریف گردیده و اکنون کاربر می تواند به استفاده از فرآیند تعریف‌شده بپردازد. کاربر در سیستم می‌تواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید و پس از تکمیل فرم آنرا به مرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم به‌صورت خودکار توسط موتور FaraGostar BPMS هدایت می‌شود. هر کاربر نسبت به سطح دسترسی می‌تواند گزارشات خاصی از فرآیند را برای خود ایجاد نماید.

این سیستم با توجه به طراحی ویژه جهت  بسترweb ، عملکرد مناسبی را خصوصا در پراکندگی نقاط، تعدد کاربران و محدودیت پهنای باند و … ارایه می‎دهد. به این معنی که یک سازمان در صورت داشتن پراکندگی جغرافیایی، نیاز به نصب و نگهداری نرم افزار در نقاط مختلف ندارد، بلکه می‎توان با نصب متمرکز نرم‌افزار، تمام فرآیندهای سازمانی را مدل‎سازی و طراحی کرد و سپس تمامی کاربران در نقاط مختلف جغرافیایی بصورت تحت وب فرآیندهای ساخته شده را به اجرا و گردش درآورند.

گفتنی است نرم‌افزار فرم‌ساز مدیریت فرایند فراگستر هیچ گونه محدودیتی در تعداد فرایندهای تحت پوشش نخواهد داشت.

۷- اجرای فرایندBPMS

برخی از ویژگی های ابزار

  • امکان توسعه امن فرآیند در محیط توسعه، مستقل از محیط عملیاتی
  • امکان اجرای آزمایشی فرآیند در محیط آزمایشی بدون تخریب و دستکاری اطلاعات عملیاتی
  • یکپارچگی با Active Directory و LDPA
  • مدیریت نگارشات فرآیند بصورت خودکار
  • حفظ و نگهداری سوابق فرآیندها جهت بررسی میزان بهبود فرآیند در نسخه های بعدی
  • پشتیبانی از اجری فرآیند با نام کاربری Admin بدون نیاز به Login و Logout های متعدد
  • و..

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)