• گام شش

۶- یکپارچه‌سازی

Integrations

با اتصال فرایندها به پایگاه‌داده‌ سایر نرم‌افزارهای سازمان و انجام اعمالی از جمله فراخوانی داده، به روز‌رسانی داده، درج داده و حذف داده از طریق روش‌های مختلفی همچون وب‌سرویس، تریگر و … می‌توان سیستم فرم‌ساز و مدیریت فرایند را با سایر سیستم‌های موجود در سازمان یکپارچه نمود و با این کار چابکی، سرعت و دقت فرایندها و روال‌های کاری سازمان را به صورت چشم‌گیری افزایش داد. به صورت پیش‌فرش بخش از اطلاعات مورد نیاز در بخش مدیریت جریان‌کار نرم‌افزار فرم‌ساز مدیریت فرایند فراگستر با بخش اطلاعات پایه نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر یکپارچه شده است و دیگر نیازی به تعریف مجدد اطلاعات پایه اعم از چارت سازمانی، پست ها، کاربران، سطح دسترسی ها و … نخواهد بود. و در بسیاری از هزینه ها مانند خرید سرور جدید، هزینه های آماده سازی و … صرفه‌جویی خواهد شد.

یکپارچه سازی در BPMS

یکپارچه شدن کارتابل با توجه به عملیاتی بودن سیستم مکاتبات اداری در صورتیکه سیستم اتوماسیون اداری فراگستر در آن سازمان مورد بهره‌برداری باشد، کارتابل گردش کار، به صورت کاملاً یکپارچه با سیستم اتوماسیون اداری فراگستر کار خواهد نمود و کاربران دیگر نیاز به تجربه محیط جدیدی نخواهند داشت و فقط یک کارتابل جریان کار برای گردش فرم ها در قسمت زیر کارتابل نامه‌هایشان نمایان می‌شود.

یکپارچگی bpms با اتوماسیون فراگستر

برخی از ویژگی های ابزار

  • اتصال سیستم های سازمانی به یکدیگر برای بالابردن سطح یکپارچگی با سایر سیستم های کاربردی سازمان در حین فرآیند با استاندارد Web Service
  • امکان درج و فراخوانی اطلاعات بین پایگاده داده های مختلف به شکل دو طرفه
  • حفظ سیستم های موجود و پرهیز از تعویض سیستم ها با برندهای متفاوت بمنظور تامین یکپارچگی بین آنها
  • ایجاد همکاری و تعامل بین فرآیندهای سازمان و ایجاد یکپارچگی در سطح فرآیندهای سازمان(End To End Process)

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)