• گام اول

۱- طراحی مدل فرایند

ProcessModel

ابزار Process Modeler موجود در BPMS فراگستر تمام آن چیزی را که برای ایجاد نمودار فرآیندی موردنیاز بوده در اختیار قرار می‌دهد. برای طراحی فرآیند، محیطی ساده و با کارایی بالا در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. کاربر با استفاده از زبان استاندارد BPMN2 (کامل‌ترین و استانداردترین زبان برای مدل‌سازی فرایندها در سطح دنیا) فرآیند را طراحی می‌نماید. امکان شکستن یک فرآیند در چند زیر فرآیند به‌سادگی در این سیستم مهیا شده است و کاربر می‌تواند برای ایجاد نظم در مدل فرآیند، یک فرآیند بزرگ را به چند قسمت تقسیم نموده و به شکل ساده‌تری مدل فرآیند را به سیستم ارائه کند.
ازآنجایی‌که بسیاری از سازمان‌ها پیش ‌از این اقدام به طراحی فرآیندهایشان توسط ابزارهای همانند Visio نموده‌اند، Process Modeler سیستم BPMS فراگستر امکان Import مدل‌های ایجادشده در Visio یا Export به آن و تمامی نرم‌افزارهایی که از این استاندارد پشتیبانی می‌نمایند را ممکن ساخته است. از دیگر محسنات این سیستم در پشتیبانی از BPMN، امکان استفاده از Pattern های رایگانی است که به‌وفور در اینترنت یافت می‌شوند این Patternها در طی مراحل آموزشی و ساخت سیستم‌های پیچیده می‌توانند بسیار مثمر ثمر باشند.
در این سیستم شما می‌توانید در هر مرحله از ساخت یک فرآیند و با تنظیم مشخصات و عناصر تشکیل‌دهنده فرآیند (همانند عنوان، مدت‌زمان اجرا، وضعیت، اولویت و … )، مستند حاوی اطلاعات و گردش فرآیندها را در قالب Visio، Image، Word، PDF و … از سیستم استخراج نمایید.

برخی از ویژگی های ابزار

  • تعریف انواع زیرفرآیند Embedded , Reusable , Transactional , Multiple
  • تعریف شروع کار یک فرآیند براساس پیغام صادر شده از فرآیند دیگر
  • تعریف شروط مختلف برای آغاز یک فعالیت براساس نتیجه سایر فعالیت ها
  • پشتیبانی از الگوهای استاندار WCP، مانند Arbitrary, Syncronization و..
  • پشتیبانی از تمام الگوهای مختلف تصمیم گیری شامل: Exclusive, Event Based, Complex, Parallel, Inclusive
  • امکان تعیین زمان برای اجرای هر فعالیت
  • امکان آغاز یک فرآیند براساس الگوهایی از قبیل Exclusive, Event Based, Complex, Parallel, Inclusive
  • امکان تعیین زمان برای اجرای هر فعالیت
  • امکان آغاز یک فرآیند بر اساس الگوهایی از قبیل: Event , Message Start Event , Timer Start Event, Start Event , Signal Start
  • و..
طراحی مدل فرایند در bpms

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)