اهمیت مدلسازی فرایندها

اهمیت مدلسازی فرآیندها – ۱

مدلسازی فرآیندها اولین گام در راهبرد BPM میباشد. فرآیندها از دارایی‌ها و اموال سازمان نیز اهمیت بیشتری دارند. BPMN دارای اَشکالی است که مدل فرآیندهای سازمان را ترسیم مینماید.

BPMN یک زبان ساخت یافته میباشد که بصورت قابل درک فرآیندهای سازمان را به نمودار تبدیل مینماید. BPMN باعث ایجاد یک فهم مشترک و عمومی در سطح سازمان میگردد که تاثیر بسزایی در تسهیل روابط سازمانی دارد. بعلاوه BPMN توانایی اجرای فرآیندهای سازمانی را نیز دارد. بدون هیچگونه نگرانی فرآیندهای بسیار پیچیده قابلیت مدلسازی توسط BPMN را دارند.

چرا BPMN مهم است؟

در مقاله اهمیت مدلسازی فرآیندها ، میخواهیم بررسی نماییم که:

 • چرا BPMN در اجرای صحیح یک BPM مهم است؟
 • آیا بدون درک صحیحی از BPMN میتوانیم مدلسازی مناسبی برای سازمان انجام دهیم؟
 • آیا بدون آشنایی و بکارگیری BPMN توانایی مدلسازی فرآیندها وجود خواهد داشت؟
 • آیا روشهای دیگری برای مدلسازی فرآیندها وجود دارد؟
 • آیا روشهای دیگر تفاوتی با BPMN دارند؟
 • توانایی BPMN در مدلسازی فرآیندها و مزیت آن به سایر روشها چیست؟
 • چرا برای مدلسازی فرآیندهای کسب و کار زبان و استاندارد تخصصی BPMN ایجاد شده است؟

 

برای پاسخ به سوالات فوق لازم است، مثالی را طرح نماییم. فرآیند زیر را به عنوان یک فرآیند استخدام در نظر بگیرید.

BPMN یک زبان ساخت یافته میباشد که بصورت قابل درک فرآیندهای سازمان را به نمودار تبدیل مینماید. BPMN باعث ایجاد یک فهم مشترک و عمومی در سطح سازمان میگردد که تاثیر بسزایی در تسهیل روابط سازمانی دارد. بعلاوه BPMN توانایی اجرای فرآیندهای سازمانی را نیز دارد. بدون هیچگونه نگرانی فرآیندهای بسیار پیچیده قابلیت مدلسازی توسط BPMN را دارند.

 

اهمیت مدلسازی فرآیندها

 

 

 

این فرآیند از تعریف شغل آغاز میگردد. سپس لازم است برای شغل تعریف شده نیروی انسانی جذب شود. با اولین بررسی این فرآیند سوالاتی به ذهن خطور مینماید:

آیا نمودار فوق قادر است به سوالات زیر پاسخ دهد؟!

۱- چه کسی هر فعالیت از فرآیند را اجرا خواهد کرد؟
۲- چه زمانی اطلاع رسانی مردود شدن درخواست انجام خواهد شد؟
۳- آیا فرآیند بعد از اطلاع رسانی مردود شدن درخواست، ادامه خواهد یافت؟
۴- آیا هر متقاضی استخدام به صورت مستقل ارزیابی خواهد شد؟
۵- اگر هیچ متقاضی ای برای جلسه مصاحبه حاضر نشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
۶- چه اتقافی خواهد افتاد، اگر پیشنهاد حقوق و مزایا توسط متقاضی پذیرفته نشود؟
۷- چگونه میتوانیم فرآیند استخدام یک فرد را کنسل نماییم؟
۸- چقدر باید برای پاسخ متقاضی استخدام برای شرکت در ارزیابی منتظر بمانیم؟

مسلما در نمودار فوق به سوالات مطرح شده پاسخ داده نخواهد شد. بلکه:

 • BPMN توانایی دارد علاوه بر ترسیم یک فرآیند به تمام سوالات فوق در آن فرآیند پاسخ دهد.
 • BPMN برای این مهم است که یک زبان استاندارد است و مخصوص طراحی فرآیند و پاسخگوی سوالات پیش رو است.
 • BPMN میتواند بخوبی با بکارگیری نمادهای گرافیکی ساده علاوه بر ترسیم نمودار فوق به تمام سوالات مرتبط با فرآیند پاسخ دهد.
 • BPMN محدوده جغرافیایی نداشته و تمام افراد در سراسر دنیا میتوانند فرآیندهای ترسیم شده با آن را مطالعه و پاسخهای مناسبی برای سوالات خود دریافت کنند.
 • BPMN زبانی مشترک برای گروه‌های کاری دورن سازمانی و برون سازمانی است.
 • BPMN باعث میگردد تمام فرآیندها و تحلیلگران فرآیندهای سازمان با یک زبان با یکدیگر گفتگو نمایند.
 • BPMN توانایی بالایی در بازگو کردن قوانین و حالتهای رخدادهای سازمان دارد.

 

در مقاله بعد نمونه ترسیم شده همین فرایند را با زبان BPMN تشریح خواهیم کرد: اهمیت مدلسازی فرایندها – ۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

Got Something To Say: